آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قصر

0

قصر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد قصری شده‌ای، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، مخصوصاً اگر از خشت و گِل باشد، ‌‌‌‌‌اگر قصر را از آجر و گچ و سنگ ساخته باشند نیز تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ولی در دین و ایمان ضعف و اشکال وجود دارد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قصری ساخته‌ای، یـعـنـی به کارهای دنیوی مشغول می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی قصر یا عمارتی نشسته‌ای یا از آن بالا می‌روی، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به سختی بالا می‌روی، یـعـنـی با رنج و سختی به خواسته‌ات می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قصر تو خراب شده است، یـعـنـی مال و اموال تو تلف می‌شود. اگر ببینی قصر تو دچار آتش‌سوزی شده است، یـعـنـی «پادشاه» مال و اموال تو را گرفته و مصادره می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قصر عبارتند از: ۱– نعمت ۲– ولایت ۳– درجه و رتبه و مرتبه ۴– ریاست ۵– بزرگی ۶– پادشاهی ۷– آرامش کاری.

قصر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم