آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قسم

0

قسم

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قسم می‌خوری، تعبیرش این است که دچار بدهکاری خیلی زیادی شده و گرفتار غم و اندوه و ضرر و زیان می‌شوی (از طرف«پادشاه»).اگر ببینی قسم راست می‌خوری، یـعـنـی به دست تو کار خوب و نیکی انجام می‌شود، یا اینکه امانت‌دار خواهی بود و امانت را به درستی بازمی‌گردانی یا اینکه شهادت و گواهی راست می‌دهی، یا اینکه خیرات می‌کنی و از آن چیزی که می‌ترسی ایمن می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: در تعبیر آن هیچ ضرر و زیانی وجود ندارد و به تو سود و منفعت می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قسم راست نمی‌خوری، یـعـنـی باید توبه کنی تا از گناه خلاص شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قسم دروغ می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: یعنی مورد خشم و غضب خداوند خواهی بود و از نعمت دنیا و آخرت بی‌بهره می‌مانی، مگر آنکه توبه کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یعنی دین تو تباه و نابود خواهد شد و در اعتقادات تو خلل و اشکال بوجود می‌آید، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَیَحْلِفُونَ عَلَى الْکَذِبِ وَهُمْ یَعْلَمُونَ _ …سوگند به دروغ می‌خورند با اینکه می‌دانند (مجادله-۱۴) .

قسم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم