آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قسمت کردن

0

قسمت کردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بین مردم به راستی و انصاف قسمت می‌کنی، تعبیرش این است که با مردم به انصاف و عدالت رفتار می‌کنی .اگر ببینی مال و اموال خودت را به طور خیر و درست قسمت کرده‌ای، یـعـنـی برای فرزندانت زن و همسر خواهی گرفت، ولی اگر به طور بد و فاسدانه قسمت کرده باشی، یـعـنـی حال و روز تو آشفته می‌شود.

قسمت کردن

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم