آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قسط

0

قسط

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قسط می‌خوری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کنار خودت قسط دود می‌کنی، یـعـنـی مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند و در جهان به خوبی و نیکی مشهور می‌شوی، ولی اگر دود آن بد و ناخوشایند باشد تعبیرش برخلاف حالت قبلی است.تعبیر روغن قسط، سود و منفعت از طرف رومی‌ها می‌باشد.

قسط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم