آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قره قروت

0

قره قروت

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قره قروت، غم و اندوه است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مقداری مال و اموال اندک می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قره قروت می‌خوری، تعبیرش این است که بدهکار شده و به خاطر آن دچار غم و اندوه خواهی شد(زیرا قره قروت مزه ترش و رنگ تیره‌ای دارد)، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر خوردن قره قروت، غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

قره قروت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم