آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قرض و عاریت

0

قرض و عاریت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی چیزی قرض داده‌ای، تعبیرش این است که آن چیزی که قرض داده‌ای برای تو باقی و پایدار می‌ماند و از آن استفاده می‌کنی و بهره‌مندی می‌شوی .

قرض و عاریت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم