آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قرآن – سوزاندن یا پاره کردن

0

سوزاندن یا پاره کردن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را به جا نمی‌آوری .

سوزاندن یا پاره کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم