آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قرآن – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی که آن را باز می‌کنی، می‌بینی که چیزی در آن نوشته نشده است، تعبیرش این است که در زبان چیزی می‌گویی، ولی در قلب تو چیز دیگری است.اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌ای و روی سر خودت گرفته‌ای، یا اینکه بر چشم‌ها مالیده‌ای، یـعـنـی حاکم و فرمانروای شهر می‌شوی.اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را می‌خوری، یـعـنـی خیلی قرآن می‌خوانی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو کتاب کامل قرآن یا خطی نوشته داده‌اند، یـعـنـی در حالی که حق با تو می‌باشد کار تو با کسی به قضاوت و دادگاه می‌کشد و دشمن را مغلوب می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کتاب قرآن عبارتند از: ۱– علم ۲– میراث ۳– امانت۴– روزی ۵– مال و نعمت

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم