آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قدح

0

قدح

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قدحی پر از آب در اختیار داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا اینکه «کنیزکی» به دست می‌آوری و از آن‌ها صاحب فرزند پارسا و پرهیزکاری خواهی شد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قدح عبارتند از: ۱– زن ۲– کنیزک ۳– خدمتکار

قدح

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم