آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قبله- سمت قبله

0

سمت قبله

● تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به طرف مشرق نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که به حج می‌روی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که تمایلی به دین اسلام نخواهی داشت.

● تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به طرف مغرب نماز می‌خوانی، یـعـنـی به یهودیان تمایل و علاقه خواهی داشت.

● تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به سمت شمال نماز می‌خوانی، به طوری که پشت به قبله هستی، یـعـنـی به اسلام پشت می‌کنی و آن را کنار می‌گذاری.

سمت قبله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم