آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قبر کَندن

0

قبر کَندن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی برای خودت قبر کنده‌ای، تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی آنجائی که قبر کنده‌ای خانه می‌سازی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خدمت مردی پست و کوته‌فکر مشغول می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی پشت بام خانۀ تو در حال قبر کَندن هستند، یـعـنـی عمر تو زیاد می‌شود.

قبر کَندن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم