آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قبرستان – رفتن به قبرستان

0

رفتن به قبرستان

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای زیارت اهل قبور به قبرستان رفته‌ای، تعبیرش این است که به زندانی‌ها دلداری می‌دهی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به قبرستان می‌روی، یـعـنـی فقیر می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در بین قبرستان هستی، یـعـنـی با افراد جاهل مسافرت می‌کنی.

رفتن به قبرستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم