آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قبا – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قبا دوخته‌ای، تعبیرش این است که زن خدمتکار استخدام می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قبا عبارتند از: ۱– پناه ۲– قوت ۳– حجت و دلیل ۴– سود و منفعت ۵– حکمت ۶– ریاست کردن بر شهر

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم