آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قالی

0

قالی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی قالی نشسته‌ای و نمی‌دانی که جای چه کسی است، تعبیرش این است که حال و روز تو دگرگون می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی قالی کوچکی نشسته‌ای، یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌باشد، ولی اگر آن قالی کوچک زیر تو دراز شده است، یـعـنـی رزق و روزی تو زیادتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قالی پهن کرده‌اند و می‌دانی که برای تو می‌باشد، یـعـنـی عمر طولانی بدست می‌آوری و رزق و روزی تو فراوان می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در خانۀ دیگران قالی انداخته‌ای، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و از آن سود و منفعت زیادی به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قالی را پیچیده‌ای و در گوشۀ خانه گذاشته‌ای، یـعـنـی بخت و اقبال و سعادت خودت را با دست خودت از بین می‌بری .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قالی، سبز رنگ و تمیز و پاکیزه می‌باشد، یـعـنـی هم دین و ایمان و هم امورات دنیوی تو خوب و نیکو خواهد بود.

قالی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم