آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قاطر

0

تعبیرهای کلی

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب قاطر نر، مسافرت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مرد است، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیرش ارتباط و مصاحبت با مردی می‌باشد .بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب قاطر ماده، زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش زن عقیم و نازا است، جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش «برده‌زاده» و «غلام‌زاده» می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن قاطری که رام و مطیع نباشد، مردی بداخلاق است، ولی اگر رام باشد خوب است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر دیدن قاطر کره، به دست آوردن سود و منفعت و رسیدن به خواسته و آرزو می‌باشد .

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم