آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قاطر – سوار قاطر

0

سوار قاطر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار قاطر سیاه ماده‌ای شده‌ای که قدش بلند می‌باشد، تعبیرش این است که با زنی محترم ازدواج خواهی کرد، یا اگر سفید باشد زنی که گفته شد زیبا خواهد بود، یا چنانچه سبز باشد، یـعـنـی زنی دیندار و پرهیزکار است، یا اگر قرمز باشد، یـعـنـی آن زن مطرب و خوش‌گذران می‌باشد، یا چنانچه زرد یا اشقر (سرخی مایل به زرد) باشد، یـعـنـی آن زن بیمار شود و زردچهره خواهد بود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار قاطر ماده شده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی که هرگز صاحب فرزند نمی‌شود.اگر ببینی سوار قاطر نر شده‌ای، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و به خواسته و آرزوی خودت می‌رسی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن قاطر رام شده و برهنه، مرد ضعیف است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوار قاطری بی‌زین شده‌ای که نمی‌دانی برای چه کسی است، یـعـنـی به مسافرت می‌روی، ‌‌‌‌‌ولی اگر قاطر خودت باشد، یـعـنـی وقتی که به سفر می‌روی با سود و منفعت برمی‌گردی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سوار شدن روی اسب یا قاطر و یا خر عبارتند از: ۱– بخت و اقبال ۲– کامیابی و بهره‌مندی ۳– مرتبه ۴– فرمانروائی.

سوار قاطر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم