آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فیل‌گوش

0

فیل‌گوش

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب فیل‌گوش، زنی است خدمتکار که بی‌اصل و نسب و پست و فرومایه می‌باشد.اگر در خواب ببینی فیل‌گوش داری یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و چنین شخصی ارتباط و مصاحبت برقرار شده و باعث خفت و خواری تو می‌شود .

فیل‌گوش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم