آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فیروزه

0

فیروزه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فیروزه، پیروزی، و قوتِ روان انسان می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از فیروزه هستی، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فیروزۀ خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر فیروزه چهار حالت است: ۱– پیروزی و یاری ۲– برآورده شدن حاجت و خواسته ۳– قدرت و قوت ۴– حکومت و فرمانروائی

فیروزه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم