آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فنک (روباه خالدار)

0

فنک (روباه خالدار)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فنک، مردی غریب و ثروتمند است.تعبیر گوشت و پوست و استخوان فنک، مال و اموال می‌باشد.اگر ببینی با فنک جنگ و دعوا می‌کنی، یـعـنـی با شخصی غریب، خصومت و دشمنی می‌کنی.اگر ببینی فنک را کشته و پوستش را هم کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال شخصی غریب را تلف می‌کنی.

فنک (روباه خالدار)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم