آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فندق

0

فندق

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مغز فندق، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی مقدار فراوانی فندق داشته‌ای، تعبیرش این است که از شخص خسیس و بخیلی به تو سود و منفعت می‌رسد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت فندق، مرد «عربی» است که سنگدل می‌باشد و به لهو و خوش‌گذرانی علاقه‌مند است و خیر کمی دارد.

فندق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم