آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فلوس (خیارشنبر،خرنوب هندی و …)

0

فلوس (خیارشنبر،خرنوب هندی و …)

[فلوس یا خرنوب هندی که به آن خیارشنبر نیز گفته می‌شود درختی است که میوۀ آن مصرف داروئی دارد و در اینجا میوۀ آن منظور می‌باشد و با خیار یا خیارچنبر اشتباه گرفته نشود؛ برای مشاهدۀ تعبیرهای مربوط به آن به قسمت خیار مراجعه شود.]ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مقدار فراوانی فلوس داشته‌ای، یـعـنـی با کسی دچار دشمنی و خصومت خواهی شد‌‌‌‌‌ و یا اینکه گرفتار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی فلوس را از خودت دور کرده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

فلوس (خیارشنبر،خرنوب هندی و …)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم