آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فقیه شدن

0

فقیه شدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر عالم باشی و ببینی فقیه شده‌ای، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی به دست می‌آوری و در آن سرزمین مشهور می‌شوی ‌‌‌‌‌یا اینکه قاضی خواهی شد ‌‌‌‌‌ و یا علم و دانش تو بیشتر می‌شود ، ولی اگر از مردم عادی هستی تعبیرش این است که یاری‌دهنده و یاری‌رسان می‌شوی، یا چنانچه جاهل هستی و این خواب را ببینی تعبیرش این است که دچار گرفتاری و بلائی خواهی شد ‌‌‌‌‌ و یا بر سر زبان مردم افتاده و از تو بدگوئی می‌کنند.

فقیه شدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم