آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فقر

0

فقر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فقیر بودن بهتر از ثروتمندی می‌باشد، مخصوصاًً اگر در راه دین و پرهیزکاری و آخرت باشد.اگر ببینی فقیر شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو درست و پاک می‌باشد و عاقبت به خیر خواهی شد .

فقر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم