آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فصل لباس

0

فصل لباس

لباس زمستانی در تابستان: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس زمستانی را در تابستان پوشیده‌ای، تعبیرش این است که دچار ترس و دلهره می‌شوی، یا اگر ببینی پوستین را در فصل تابستان پوشیده‌ای، یـعـنـی جهت خرج معاش و تامین مایحتاج زندگانی چیزی به تو می‌رسد، ولی سرانجام دچار غم و اندوه می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کلاه زمستانی را در تابستان روی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

لباس تابستانی در زمستان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس تابستانی را در زمستان پوشیده‌ای، یـعـنـی به اندازه ارزش لباس مال و اموال تو زیادتر می‌شود، اگر ببینی فصل زمستان می‌باشد و پوستین پوشیده‌ای، یـعـنـی جهت خرج معاش و تامین مایحتاج زندگانی چیزی به تو می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کلاه تابستانی را در زمستان روی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی کامیاب می‌شوی. 

فصل لباس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم