آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فرو رفتن در آب

0

فرو رفتن در آب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب فرو رفته‌ای، یـعـنـی به شغل سختی مشغول می‌شوی (مثل ریاست) و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند(مخصوصاً اگر مسئله‌ای در آن شغل بوجود بیاید). اگر ببینی با لباس و بدنی پوشیده وارد آب صاف و شفافی شده‌ای، تعبیرش قوت دین و ایمان و توکل بر خداوند متعال و همچنین استقامت در کارها می‌باشد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که در آب افتاده‌ای، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آب تو را فرو برده و دوباره بالا آورده است، یـعـنـی کار دنیوی که به دست آورده‌ای را کنار می‌گذاری و راه آخرت را انتخاب می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فرو رفتن در آب عبارتند از: ۱– یقین ۲– قوت ۳– کار سخت و دشوار ۴– دوستی و همنشینی ۵– کار کردن برای رئیس شهر.

فرو رفتن در آب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم