آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فرش

0

فرش

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فرش، دین و ایمان مرد می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت می‌باشد، یا اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد و اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، یا چنانچه سفید باشد، تعبیرش روزی حلال می‌باشد.اگر ببینی فرش‌ تو سوخته است، یـعـنـی رزق و روزی به روی تو بسته می‌شود و حال و روز تو بد خواهد شد. اگر ببینی فرش کهنه و پاره می‌باشد، یـعـنـی زندگی بر تو سخت می‌گذرد.اگر ببینی فرش تمیز و نو و بزرگی داری، یـعـنـی نعمت و مال تو زیاد می‌شود، خصوصاً اینکه آن را پهن شده ببینی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فرش بزرگ و نو عبارتند از: ۱– عزت و جاه و مقام ۲– بزرگی و والایی ۳– رتبه و مرتبه۴– مال ۵– عمر طولانی ۶– تعریف و تحسین و ستایش به اندازۀ بزرگی فرش.تعبیر دیدن فرش فروشی که پول می‌گیرد، بر خلاف شش حالت قبل می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرش را فروخته‌ای یا به کسی بخشیده‌ای، یـعـنـی دچار خطر می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرشی برای تو پهن شده و متعلق به تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه آن عمر طولانی همراه با معاش و معیشت خوش به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی آن فرش را در جای ناشناسی پهن کرده‌اند و ندانستی که جای چه کسی است، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده و در غربت خواهی مرد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی فرشی پهن کرده‌ای، تعبیرش عمر طولانی می‌باشد و هر چه فرش بزرگتر باشد تعبیرش بهتر است. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی «پادشاه» فرشی را پهن کرده است، یـعـنـی مال دنیا برایش گسترده می‌شود و عمر او طولانی خواهد بود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فرش عبارتند از: ۱– عمر طولانی ۲– سود و منفعت۳– روزی حلال ۴– معاش و معیشت

فرش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم