آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فرشته

0

تعبیر کلی

تعبیرگری می‌گوید: فرشته‌ها مخلوقاتی روحانی و نورانی هستند، بنابراین تعبیر آن‌ها دو حالت دارد: ۱«پادشاهی» کامیاب و موفق و بادین و ایمان ۲– شخصی شاد و لطیف و پرهیزکار و مطیع و فرمانبردار خداوند متعال، همانطور که در قرآن کریم آمده: … لَا یَعْصُونَ اللَّهَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ _ (فرشتگانی که) هرگز خدا را در آنچه دستورشان می‌دهد نافرمانی ننموده، بلکه هر چه می‌گوید عمل می‌کنند (تحریم- ۶)،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن فرشته‌ها، بشارتی است از جانب خداوند متعال.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم