آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فرار کردن

0

فرار کردن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فرار کردن، رهایی و خلاصی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش پیروزی بر دشمن است (زیرا حضرت موسی (ع) در خواب دید که از فرعون فرار می‌کند، ولی بعدها از شر فرعون خلاص شد و بر او غلبه کرد)، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش شادی می‌باشد (البته به شرطی که در حین فرار کردن فریاد و زاری نکرده باشی، زیرا اگر فریاد و زاری کرده باشی تعبیرش مصیبت است).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به داخل خانه فرار کردی و درِ آن را قفل نکردی و آن خانه به خانه دیگری چسبیده بود، تعبیرش این است که از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، یا اگر بیمار باشی بهبود پیدا خواهی کرد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مردها از زن‌ها فرار می‌کنند، یـعـنـی از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می‌شوی.

فرار کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم