آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فتنه

0

فتنه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جائی فتنه پدید آمده است، تعبیرش این است که مردم آن مکان به فساد و نافرمانی از خداوند می‌پردازند.اگر ببینی فتنۀ جائی از بین رفته است، یـعـنـی مردم آنجا توبه کرده و به خدا بازمی‌گردند.

فتنه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم