آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فالوده

0

فالوده

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مقداری فالوده‌ خورده‌ای، تعبیرش این است که حرف خوب و خوشی می‌گویی.اگر ببینی در دهان کسی فالوده گذاشته‌ای، یـعـنـی برای او کار خوبی انجام می‌دهی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فالوده عبارتند از: ۱– حرف خوب و خوش ۲– مال و اموالی که با زحمت به دست می‌آوری ۳– کاری خوب و نیکو ۴– کاری که با سختی و دشواری انجام می‌شود و به نتیجه می‌رسد

فالوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم