آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غواصی

0

غواصی

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دریا غواصی کردی و مروارید به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن علم و دانش کسب می‌کنی یا مقداری از مال و اموال «پادشاه» به تو می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در دریا غواصی کردی و هیچ چیز بیرون نیاوردی، یـعـنـی مشغول کسب علم و دانش می‌شوی، ولی بی‌فائده می‌باشد و نتیجه‌ای نمی‌بینی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دریا گوهری بیرون آورده‌ای، یـعـنـی عالم و دانا می‌شوی و از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

غواصی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم