آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غم و اندوه

0

غم و اندوه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب غم و اندوه، شادی و نشاط می‌باشد،‌‌‌‌‌ولی اگر در خواب ببینی که از غم نجات پیدا کرده‌ای، یعنی دچار غم و اندوه می‌شوی .

غم و اندوه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم