آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غلاف

0

غلاف

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمشیر یا کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، تعبیرش این است که زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کارد در غلاف شکسته است، یـعـنـی پدر یا یکی از بستگان تو از دنیا می‌رود. تعبیرگری می‌گوید: ‌اگر زنی در خواب ببیند که شمشیرش در غلاف شکسته است، یـعـنـی فرزندش در شکم سقط شده و میمیرد (دفع بلا و گرفتاری).

غلاف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم