آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غسل کردن

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب انجام غسل جنابت، پاکی دین و ایمان می‌باشد و هر کم و زیادی که در غسل ببینی، تعبیرش به پاکی دین و ایمان برمی‌گردد.اگر در خواب ببینی در حمام غسل جنابت کردی و لباس پاکیزه پوشیدی و بیرون آمدی، تعبیرش این است که به درگاه خداوند توبه می‌کنی.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی جنب می‌باشی، یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی شد، و اگر ببینی به طور کامل غسل جنابت کرده‌ای و بعد هم لباس خودت را پوشیدی، یـعـنـی از آن کار خلاص می‌شوی و به پایان می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی به طور کامل غسل نکرده‌ای، تعبیرش این است که آن کار به طور کامل انجام نمی‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی ببیند زنش بعد از حیض غسل کرده و پاک شده است، یـعـنـی کارهای دینی و دنیایی برای آن مرد باز و برقرار می‌شود.اگر ببینی با آب گرم غسل کردی و بعد از آن دست و صورت خودت را هم شستی، یـعـنـی دو مورد کار خوب و نیک انجام می‌دهی.اگر ببینی در آب رود یا دریا غسل کرده‌ای، یـعـنـی دیندار و درستکار خواهی بود و غم و اندوه تو از بین می‌رود، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کند، یا چنانچه بدهکار هستی تعبیرش این است که بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر بنده و «برده» هستی خلاص می‌شوی .

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم