آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غرق شدن در چیزهای مختلف

0

غرق شدن در چیزهای مختلف

گِل: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بین گِل‌ها غرق شده‌ای، تعبیرش این است که در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

شراب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای، یـعـنـی گرفتار فتنه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری نیز گفته است: در اثر خصومت و دشمنی به هلاکت می‌رسی.

مدفوع: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جاده یا خانه بین مدفوع غرق شده‌ای، یـعـنـی«پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.

چشمۀ جیوه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در چشمۀ جیوه غرق شده‌ای، یـعـنـی زن‌ها تو را جادو می‌کنند.

دریا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در دریا غرق شده و مردی، یـعـنـی پادشاه تو را هلاک می‌کند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در دریا شنا کردی و نتوانستی خودت را به کناری برسانی و مردی، یـعـنـی به دست دشمنان هلاک می‌شوی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در آب دریا غرق شدی و جسد تو بعد از مردن بروی آب آمده است، یـعـنـی غرق در حرص و طمع کارهای دنیوی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ولی اگر ببینی در دریا غرق شدی و زنده بیرون آمدی، یـعـنـی از کارهای دنیوی خلاص می‌شوی.

رودخانه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در رودخانه‌ای غرق شده‌ای که آب آن تیره می‌باشد و ته آن لجن جمع شده است، یـعـنـی تا زمانی که زنده هستی گرفتار غم و اندوه خواهی بود.

غرق شدن در چیزهای مختلف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم