آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غرق شدن اموال

0

غرق شدن اموال

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، تعبیرش این است که از «پادشاه» قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی حیوان چهارپا یا چیزی که متعلق به تو می‌باشد غرق شده است، یـعـنـی در کاری درمانده و ناتوان می‌شوی، ولی سرانجام خلاص خواهی شد.

غرق شدن اموال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم