آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غالیه (نوعی عطر)

0

غالیه (نوعی عطر)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب غالیه، ادب و شهرت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش حج است، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و اموالی است که از شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی غالیه داری، تعبیرش این است که از یک زن یا یکی از بزرگان به تو سود و منفعت می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به کسی غالیه مالیده‌ای، یـعـنـی به آن شخص ادب و فرهنگ می‌آموزی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای غالیه عبارتند از: ۱– ادب و فرهنگ ۲– تحسین و ستایش ۳– حج اسلامی ۴– مال و اموال ۵– خیر و منفعت.

غالیه (نوعی عطر)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم