آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غار

0

غار

(مطالبی که در ادامه گفته خواهد شد بی فایده یا مضر است!… البته اگر روش تعبیر را ندانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد غار شده‌ای و در آن اقامت کرده‌ای و ساکن شده‌ای، تعبیرش این است که از دنیا می‌روی. اگر ببینی وارد غار شدی و بیرون آمدی، یـعـنـی گرفتار کار سختی می‌شوی.اگر ببینی وارد غار روشنی شده‌ای، یـعـنـی تو را زندانی می‌کنند، ولی اگر تنگ و تاریک باشد، یـعـنـی زندانی و هلاک می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

غار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم