آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عید

0

عید

عید قربان: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عید قربان شده است، تعبیرش این است که با مردم عاقل سر و کار پیدا می‌کنی.

عید فطر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عید فطر شده است، یـعـنـی شخص زاهد و پرهیزکاری به تو سود و منفعت معنوی می‌رساند .

عید غدیر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عید غدیر خم می‌باشد، یـعـنـی موفق و کامیاب می‌شوی؛ این آیه در روز غدیر نازل شده:… الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ… _ … امروز است که دین شما را تکمیل کردم… (مائده-۳)، اگر این خواب را در اول سال ببینی بهتر است.

عید سال (عید نوروز): ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عید شده است و مردم خود را آراسته و از شهر بیرون آمده‌اند، یـعـنـی چنانچه افراد شریفی بودند، شرافتشان بیشتر می‌شود، یا چنانچه زندانی و دربند هستی، آزاد می‌شوی، اگر این خواب را نزدیک عید ببینی، یـعـنـی با مرد عاقلی معامله می‌کنی و کار تو به سختی و زحمت به نتیجه می‌رسد.

عید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم