آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عود – روشن کردن عود

0

روشن کردن عود

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنار خودت عود دود کرده‌ای، تعبیرش این است که مردم به تو آسایش و راحتی می‌رسانند، در جائی دیگر نیز می‌گوید تعبیرش این است که شغلی را یاد می‌گیری و از آن سود و منفعت به دست می‌آوری و با مردم به خوبی و خوشی زندگانی و معیشت می‌کنی و تو را تحسین می‌کنند و هر چه بوی آن خوب‌تر باشد تحسین شدن تو بیشتر خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بدبو باشد تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.

روشن کردن عود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم