آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عنبر

0

عنبر

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی عنبر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به سود و منفعت می‌رسی.اگر ببینی به کسی عنبر داده‌ای، یـعـنـی باعث آسایش و راحتی او می‌شوی.اگر ببینی عنبر خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای عنبر عبارتند از: ۱– سود و منفعت ۲– حکومت و فرمانروائی ۳– موفقیت و کامیابی ۴– تحسین و ستایشِ خوب و نیک.

عنبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم