آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عقیق

0

عقیق

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقیق داری، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر ببینی عقیق خود را از دست داده‌ای، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از عقیق هستی، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

عقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم