آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عقل و خرد

0

عقل و خرد

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن عقل، پدر و مادر می‌باشد، بطوریکه اگر آن‌ها غایب هستند و حضور ندارند، یـعـنـی دوباره آن‌ها را می‌بینی، ولی اگر از دنیا رفته‌اند، یـعـنـی دعا و صدقات و خیرات تو به آن‌ها می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقل تو به شکل یک آدم درآمده است و می‌گوید من عقل تو هستم و تو هم می‌دانی که عقل تو می‌باشد، تعبیرش چنانچه شایسته باشی، بین تو و پسر «پادشاه» ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود و منفعت بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که ثروت می‌شوی و به عزت و جاه می‌رسی، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: به کامیابی و بهره‌مندی می‌رسی و بخت و اقبال تو خوب می‌شود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای عقل عبارتند از: ۱– بخت و کامیابی و بهره‌مندی ۲– پدر و مادر ۳– پادشاه و فرزند او ۴– مال و اموال فراوان

عقل و خرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم