آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عقرب – نیش عقرب

0

نیش عقرب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقرب تو را نیش زده است، تعبیرش این است که دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقرب داری و مردم را نیش می‌زند، یـعـنـی از مردم بدگویی می‌کنی.

نیش عقرب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم