آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عقرب – افتادن یا باریدن عقرب

0

افتادن یا باریدن عقرب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، تعبیرش این است که «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان عقرب می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

افتادن یا باریدن عقرب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم