آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عطسه کردن

0

عطسه کردن

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب عطسه کردن مال و اموالی است که راحت و آسان به دست می‌آید.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عطسه کردی و “الحمدلله” گفتی، تعبیرش این است که شخص بزرگی حاجت و خواسته تو را برآورده می‌کند، یا اگر بیمار هستی، به پزشک احتیاج پیدا می‌کنی.اگر ببینی سه بار عطسه کرده‌ای تعبیرش خوب است. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بیشتر از سه بار عطسه کرده‌ای، یـعـنـی با سختی و زحمت به خواسته‌ات می‌رسی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر اثر عطسه کردن خون از بینی تو جاری شده است، یـعـنـی در حق تو حرف زشتی می‌زنند. اگر ببینی بعد از عطسه جانوری از بینی تو بیرون آمد، یـعـنـی خداوند به تو فرزندی می‌دهد.

عطسه کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم