آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عطرفروش

0

عطرفروش

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عطرفروشی می‌کنی، تعبیرش این است که مردم از تو گله و شکایت و شکوه می‌کنند.اگر ببینی با عطرفروش دوست شده‌ای، یـعـنـی مردم از تو به بخشندگی و سخاوت نام می‌برند .

عطرفروش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم