آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عطا و بخشش

0

عطا و بخشش

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آن چیزی را که به تو عطا شده است انسان‌ها دوست دارند تعبیرش خیر و خوبی و بهره‌مندی است، در غیر اینصورت تعبیر آن ضرر و زیان می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: ‌اگر ببینی کسی چیزی به تو عطا کرده است و تو هم گرفتی و تشکر کرده‌ای، تعبیرش فراوانی مال و اموال و تندرستی می‌باشد، ولی اگر تشکر نکرده‌ای تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخصی یهودی یا مسیحی چیزی به تو عطا کرده است، یـعـنـی آن شخص مسلمان می‌شود.

عطا و بخشش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم