آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عصیده (نوعی حلوا)

0

عصیده (نوعی حلوا)

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر عصیده این است که مال و اموالی را با زحمت و مشقت به دست می‌آوری، و تعبیر عصیده‌ای که در آن زعفران به کار نرفته است بهتر از بقیه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی کسی تکه‌ای عصیده در دهان تو گذاشته است، یـعـنـی سخنی خوشایندی میشنوی.

عصیده (نوعی حلوا)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم