آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عزرائیل

0

عزرائیل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عزرائیل در آسمان است و خودت بروی زمین، تعبیرش این است که از هر کاری که مشغول هستی بر کنار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی عزرائیل بروی زمین و نزدیک تو می‌باشد، یـعـنـی از دنیا می‌روی.اگر ببینی عزرائیل شاد و خوشحال می‌باشد، یـعـنـی شهید می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با عزرائیل کُشتی گرفتی و نتوانستی او به زمین بزنی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و باید توبه کنی، ولی اگر ببینی عزرائیل را به زمین زده‌ای، یـعـنـی تا حد مرگ بیمار می‌شوی، ولی بهبود پیدا می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عزرائیل به تو سلام می‌کند، یـعـنـی به زودی شهید می‌شوی.اگر ببینی عزرائیل با خشم و غضب به تو نگاه می‌کند، یـعـنـی حال و روز تو در مخاطره می‌باشد.اگر ببینی عزرائیل را کشته‌‌ای، یـعـنـی دشمن مردم می‌شوی.اگر ببینی عزرائیل چیز شیرینی به تو داده است، یـعـنـی جان دادن و مردن تو به آسانی و بدون درد و رنج صورت می‌گیرد، ولی اگر ببینی عزرائیل چیز تلخی به تو داده است، یـعـنـی جان دادن و مرگ تو سخت و دردناک می‌باشد.اگر ببینی عزرائیل به تو وعده و مژدۀ خوب و نیکو داده است، تعبیرش همان چیزهایی است که به تو گفته و بشارت داده است.اگر ببینی به تو اطلاع داده‌اند که عزرائیل در فلان مکان می‌باشد و تو هم او را از دور نگاه کردی، یـعـنـی با پادشاه با هیبتی سر و کار پیدا می‌کنی.

عزرائیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم